Valget af steiner

Det er ingen hemmelighed, at vi har valgt steinerskolen til vores børn, ud fra et ønske om en andet fokus på læring og hvad læring bør være.

Det eneste tilbud vi kunne finde i vores lokal område, der ikke lagde sin skole struktur op, af de politisk givne rammer og normer, var steiner.

Når man møder steiner første gang, vil man nok oftest møde med de fordomme, som blev dem jeg selv videre førte.
At steiner er uprofessionelt/ufagligt
Flippet
Manglende tanker om indhold og børnenes indlæring i forhold til, den virkelighed de skal ud og fungere i.

Men heldigvis skete det det, at jeg løb ind i en, der selv havde prøvet at gå i steiner skole. Denne person er noget af det mest inspirerende væsen jeg nogen sindelag mødt, fordi hendes måde at gribe situationer an på, var så markant anderledes en hvad jeg nogen sinde havde mødt før.

Derfor besluttede jeg mig for, at vi måtte besøge den lokale steiner skole. Om ikke andet, så for at vide hvad vi takkede nej til.

Da vi mødte op på skolen blev vi mødt af en sådan varme og rummelighed, nærværende voksne som virkelig havde tænkt over deres rolle og deres undervisnings tilrettelæggelse og udformning, at vi blev væltet bagover. De havde oven i købet tid og plads til, at give ro, til at børnene reelt kunne følge deres eget tempo. Og ikke på den der folkeskole måde med, "at så inddeler vi børnene efter niveau" måde. Men mere den der "jeg vurdere hele tiden det enkelte barn og klassens behov løbende og så indrettet vi dagen, timern og uge skemaet i forhold her til. Wow bare wow !

Nu er vi på tredie skoleår med den ældste og første med den yngste og som alle andre skoler er der plusser og minusser. Men vi er stadig fuldt ud tilfredse med skolen og vores valg her af :)

Kommentarer